• כתובת: רחוב הלהב 7, א.ת. חולון 58858
  • טלפון: 03-5508271/2 | 03-5560746
  • פקס 03-556-8586

dalpak2resize

שלבי העבודה בבניית מטבח חדש

הכנת תשתיות מים, חשמל, ניקוזים, איוורור, בהתאם לתוכנית מערך ציוד המטבח והתוכנית האדריכלית-

  • איטומים, חיפוי הקירות והרצפה והכנסת מערכות מגן מנירוסטה
  • הרכבת הציוד המיוצר
  • בדיקת מערכות והפעלה ראשונית (פיילוט)
  • הרצת המטבח
  • הפעלת המטבח באופן קבוע ורציף